Przejdź do głównej treści

Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

Znam się na rzeczy.

Działam w oparciu o wiedzę, doświadczenie i najnowsze standardy wiedzy technicznej, aby pomóc zapewnić bezpieczeństwo pożarowe Twojego obiektu. Współpracując indywidualnie z każdym klientem, dostarczam rozwiązania dostosowane do konkretnych sytuacji, potrzeb i wymagań.

Sprawdź, czym się zajmuję

W czym mogę Ci pomóc jako rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych?

Jako rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, celem moich działań jest zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa Twojego obiektu. Oferuję kompleksowe usługi obejmujące ekspertyzy, uzgodnienia oraz opracowywanie dokumentacji technicznej.

Moja rola to przede wszystkim określanie wymaganych zabezpieczeń przeciwpożarowych, opracowywanie rozwiązań projektowych oraz nadzór nad ich wdrożeniem.

W jakich projektach brałam udział?

Potrzebujesz uzgodnienia projektu lub innych usług rzeczoznawcy ppoż.? Zapraszam do kontaktu poniżej

Formularz kontaktowy
01

Scenariusze pożarowe

 • Scenariusz pożarowy dla budynków technicznych tunelu S-2 Południowej Obwodnicy Warszawy
 • Scenariusz pożarowy dla budynków biurowo-usługowych z garażami podziemnymi Wilanów Office Park B1 oraz B3 (Warszawa ul. Branickiego)
 • Scenariusz pożarowy dla budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym Royal Wilanów (Warszawa, ul. Klimczaka) 
 • Scenariusz pożarowy dla budynków biurowo-usługowych z garażem podziemnym Silesia Star A i Silesia Star B (Katowice, ul. Uniwersytecka)
 • Scenariusz pożarowy dla budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym Trinity One (Warszawa, ul. Postępu)
02

Operaty dla miejsc magazynowania, przetwarzania i składowania odpadów

 • Operat przeciwpożarowy dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych należących do Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego RADKOM Sp. z o. o. ul. Witosa 76, 26-600 Radom
 • Operat przeciwpożarowy dla Miejsca Magazynowania Odpadów na terenie firmy Gillette Poland International Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Nowy Józefów 70, 94-406
03

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

 • Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla tunelu S-2 Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku od węzła "Puławska" do węzła "Lubelska" o długości ok. 4,6 km 
 • Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla miejsca stacjonowania wojsk - Baz Przejściowych w Rejonie Drawsko Pomorskie (m. Konotop) 
 • Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla Wielospecjalistycznego Szpitala Medicover (Warszawa, Al. Rzeczypospolitej 5) 
04

Usługi doradcze

 • Wsparcie merytoryczne z zakresu ppoż. dla firmy Euro-net Sp. z o. o. (RTV Euro AGD) podczas realizacji inwestycji centrum dystrybucyjnego w Prologis Park Janki (Sokołów, ul. Wacława) 
 • Wsparcie merytoryczne z zakresu ppoż. dla Sempertrans Bełchatów Sp. z o.o. podczas planowania inwestycji na terenie zakładu produkcyjnego (m. Wola Grzymalina, Rogowiec) 
 • Wsparcie merytoryczne z zakresu ppoż. dla Orlen S. A. dotyczące planowanych inwestycji w budynku Senator (Warszawa, ul. Bielańska) 
 • Wsparcie merytoryczne z zakresu ppoż. dla Szpitala Medicover Sp. z o. o. między innymi dotyczące organizacji ewakuacji (Warszawa, Al. Rzeczypospolitej 5)
05

Uzgodnienia projektów budowlanych

 • Niestety, większość realizowanych prac, w szczególności w zakresie uzgodnień projektów budowlanych, jest objęta umowami o zachowaniu poufności.

Jak wygląda proces współpracy?

Jaka jest rola i jak wygląda współpraca z rzeczoznawcą ppoż.?

Działam na podstawie sprawdzonego procesu. Angażuję się w każdy projekt, którego się podejmuję, z pasją i zaangażowaniem, aby zapewnić klientom najlepsze rezultaty. Współpracuję zarówno z inwestorami, architektami, jak i innymi specjalistami branży budowlanej, aby stworzyć kompleksowe i efektywne rozwiązania w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Portret młodej kobiety, lekko uśmiechniętej brunetki z prostymi włosami, w okularach
Zapraszam do kontaktu w sprawie scenariusza pożarowego, ekspertyzy, oceny obiektu pod względem wymagań ochrony przeciwpożarowej

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz profesjonalnej opinii dotyczącej zabezpieczeń przeciwpożarowych, zapraszam do wypełnienia formularza kontaktowego.

Skontaktuję się z Tobą najszybciej jak to możliwe, aby omówić Twoje wymagania i znaleźć najlepsze rozwiązanie dla Ciebie.

Wybierz temat rozmowy

Najczęściej zadawane pytania

Kim jest rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i czym się zajmuje?

Iza Trzeciak to rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Specjalizuje się w ocenie budynków pod względem ich zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz opiniowaniu projektów obiektów pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

Jakie są przykładowe zabezpieczenia przeciwpożarowe budynków?
 1. Systemy sygnalizacji pożarowej: wykrywają oznaki pożaru (dym, temperaturę, płomień, gazy pożarowe) generują sygnał pożarowy który uruchamia sygnalizację alarmową i może być przekazywany także do innych instalacji bezpieczeństwa obiektu.
 2. Stałe samoczynne urządzenia gaśnicze: instalacje, które wykrywają pożar we wczesnej fazie jego rozwoju, a także gaszą go przy wykorzystaniu zmagazynowanego środka gaśniczego.
 3. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne: instalacja oświetleniowa, zapewnianiająca minimalną bezpieczną e widoczność na drogach ewakuacyjnych przy zaniku napięcia elektrycznego w budynku.
 4. Ściany, stropy, drzwi i inne przegrody przeciwpożarowe: elementy budynku, które dzięki swojej klasie odporności ogniowej ograniczają rozprzestrzenianie się pożaru obiekcie i tworzą bezpieczne strefy pożarowe.
 5. Systemy wentylacji pożarowej: w zależności od rodzaju mogą zabezpieczać przed zadymieniem drogi ewakuacyjne; usuwać dym, który mógłby uniemożliwiać bezpieczną ewakuację; ograniczać oddziaływanie pożaru na konstrukcję budynku.
 6. Hydranty i zbiorniki przeciwpożarowe: – mają za zadanie zapewnienie dostępu do wody dla straży pożarnej w celu gaszenia pożaru.
Jakie są obowiązki rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych?

Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych ma za zadanie wspierać  projektanta obiektu, konsultując rozwiązania projektowe w zakresie oceny ich zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Wspólnym celem jest wypracowanie rozwiązań gwarantujących bezpieczeństwo pożarowe obiektu.

Obowiązkiem rzeczoznawcy ppoż. jest uzgadnianie projektów budowlanych zawierających rozwiązania wynikające z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej. W przypadku, gdy projekt przewiduje inne rozwiązania niż te przewidziane w odpowiednich przepisach, rzeczoznawca może uzgodnić projekt, jeżeli dołączono do nich zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych lub zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych albo zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych wyrażoną pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymagań. 

Na podstawie przepisów prawa, wiedzy technicznej oraz doświadczenia, rzeczoznawca sporządza ekspertyzy, operaty i opinie dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Jaka jest rola rzeczoznawcy ds zabezpieczeń przeciwpożarowych?

Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych polega na konsultowaniu i uzgadnianiu projektów nowych obiektów, analizie istniejących obiektów pod kątem ich zabezpieczeń przeciwpożarowych, sporządzaniu ekspertyz, opracowywaniu scenariuszy pożarowych i operatów dla miejsc gospodarki odpadami. Rzeczoznawca pełni istotną funkcję w zapewnianiu odpowiedniego poziomu ochrony przeciwpożarowej obiektów.

Jakie są wymagania dotyczące uzgodnień projektowych związanych z zabezpieczeniami przeciwpożarowymi budynku?

Do uzgodnienia projektu archotektniczno-budowlanego, projektu zagospodarowania terenu i projektu technicznego konieczne jest zawarcie przez projektanta w projekcie danych stanowiących podstawę do uzgodnienia - opisanych szczegółowo w rozporządzeniu o uzgadnianiu pod względem ochrony przeciwpożarwej tych projektów. Części rysunkowe projektów muszą zawierać dane wymagane rozporządzeniem o formie i zakresie projektu budowlanego.

Jakie są usługi oferowane przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych?

Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oferuje usługi związane z oceną, projektowaniem i nadzorem nad zabezpieczeniami przeciwpożarowymi. Zajmuje się również sporządzaniem ekspertyz technicznych w tej dziedzinie.

Czy istnieje konieczność uzyskania uzgodnienia Komendanta Głównego PSP w przypadku zmiany sposobu użytkowania budynku?

Zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, polegającą na podjęciu lub zaniechaniu w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego, należy w trybie zgłoszenia zgłosić organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Do zgłoszenia należy dołączyć ekspertyzę rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, wykazującą spełnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej stawianych zgodnie z nowym przeznaczeniem obiektu lub jego części.