Przejdź do głównej treści

Portret młodej kobiety, lekko uśmiechniętej brunetki z prostymi włosami, w okularach
Iza Trzeciak – rzeczoznawca ds. zabezpieczeń ppoż. i inżynier zabezpieczeń przeciwpożarowych

Wykształcenie i doświadczenie, czyli jak zostałam rzeczoznawcą ppoż. 

 • 2007 – 2013

  Studiowałam na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pożarowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (obecnie Akademia Pożarnicza), uzyskując tytuł zawodowy inżynier w 2011 roku, a następnie magister inżynier w 2013 roku.

 • 2011– 2012

  Na stanowisku projektanta stałych urządzeń gaśniczych gazowych projektowałam stałe urządzenia gaśnicze gazowe, wspierałam dział sprzedaży oraz zakupów, a także kierownika projektu.

 • 2012– 2013

  Pracując jako młodszy specjalista ds. stałych urządzeń gaśniczych badałam wyposażenie techniczne straży pożarnej i technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych, a także prowadziłam szkolenia jako wykładowca szkolenia „Stałe urządzenia gaśnicze gazowe w ochronie przeciwpożarowej”.

 • 2013 – 2017

  Pracowałam na stanowisku kierownika projektu ds. stałych urządzeń gaśniczych gazowych, a do moich obowiązków należała koordynacja działań, wybór firm podwykonawczych do realizacji powierzonych kontraktów, organizacja i nadzór nad przebiegiem prowadzonego projektu.

 • 2017–obecnie

  Najpierw będąc inżynierem zabezpieczeń przeciwpożarowych, a od 2021 już rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. prowadzę działalność gospodarczą FPE Iza Trzeciak. Uzgadniam projekty architektoniczno-budowlane, projekty zagospodarowania terenu, projekty techniczne, projekty urządzeń ppoż. w zakresie zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Opracowuję scenariusze pożarowe, matryce sterowań, ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej, operaty przeciwpożarowe. Doradzam przy rozwiązywaniu problemów z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

 • 2019 – obecnie

  Jako inżynier zabezpieczeń przeciwpożarowych w firmie ILF Consulting Engineers Polska brałam udział między innymi w pracach projektowych dotyczących rozbudowy II linii metra w Warszawie. Pełniłam rolę projektanta wiodącego w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz asystenta projektanta wiodącego w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych. Zakres prac obejmował: projekty budowlane, projekty wykonawcze, dokumentację powykonawczą oraz nadzór autorski.

 • 2021 - obecnie

  Po wykazaniu posiadania przygotowania zawodowego, poprzez uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej z dn. 15.11.2021 przyznał mi prawo do wykonywania zawodu rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, nadając numer uprawnień 733/2021.

Kursy i szkolenia

 • 2021

  Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę i źródła zasilania, CNBOP-PIB

 • 2022

  Szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych

 • 2022

  Scenariusze pożarowe i wybrane aspekty sterowania oraz integracji urządzeń przeciwpożarowych, CNBOP-PIB

 • 2022

  Uzgadnianie dokumentacji projektowej – nowe wymagania i ich stosowanie w postępowaniach przed właściwymi organami administracyjnymi, badania i certyfikacja wyrobów służących ochronie przeciwpożarowej, CNBOP-PIB

 • 2022

  Systemy fotowoltaiczne, CNBOP-PIB

 • 2022

  Analiza i ocena projektów Systemów Sygnalizacji Pożarowej, Szkoła Główna Służby Pożarniczej (obecnie Akadamia Pożarnicza)

Największą satysfakcję sprawia mi realizacja projektów z zakresów wymienionych w następnych sekcjach

Mierzysz się z wyzwaniem z zakresu ochrony przeciwpożarowej? Skontaktuj się ze mną, postaram się pomóc!

Skontaktuj się ze mną

Ekspertyzy stanu ochrony ppoż.

Ekspertyzy pomagają dokładnie ocenić aktualny stan ochrony przeciwpożarowej obiektu i zidentyfikować wszelkie niezgodności. Umożliwiają podjęcie odpowiednich działań naprawczych oraz wprowadzenie niezbędnych usprawnień, aby spełnić wymagania ochrony przeciwpożarowej.

 • Ekspertyzy umożliwiają przyjmowanie rozwiązań innych niż wynikające z przepisów w wyjątkowych okolicznościach.
 • Ekspertyza może wymagać wykonania dodatkowych analiz bezpieczeństwa i symulacji.
 • Ekspertyzy akceptowane są przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
 • Zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części wymaga odpowiedniej ekspertyzy dotyczącej warunków ochrony ppoż.

Dzięki ekspertyzom stanu ochrony ppoż. można skutecznie zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających w obiekcie, wykorzytując do tego rozwiązania niestandardowe.

  Rola rzeczoznawcy w sprawie uzgadniania projektu budowlanego

  Proces ten zapewnia, że projekty architektoniczno-budowlane, zagospodarowania terenu i techniczne są dostosowane do wymagań ochrony przeciwpożarowej, dzięki czemu osiągniesz cele:

  • Zgodność zabezpieczeń pożarowych budynków z przepisami.
  • Minimalizacja ryzyka i kosztów późniejszych dostosowań.

  Warto skorzystać z pomocy rzeczoznawcy ppoż. w przypadku uzgadniania projektu od początku. Dzięki temu unikniesz potencjalnych problemów i konfliktów podczas realizacji inwestycji. To także pewność, że obiekt spełnia wszelkie wymogi dotyczące ochrony przeciwpożarowej.

   Uzgadnianie projektu urządzeń przeciwpożarowych

   Uzyskanie formalnego zatwierdzenia projektu przez rzeczoznawcę to gwarancja, że zaproponowane rozwiązania są zgodne z przepisami i spełniają wymagania ochrony przeciwpożarowej.

   • Urządzenia przeciwpożarowe powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcą.
   • Uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą ppoż. daje również pewność inwestorom i ubezpieczycielom, że obiekt będzie odpowiednio zabezpieczony przed zagrożeniem pożarowym. To pozwala uniknąć potencjalnych konfliktów i problemów w trakcie realizacji inwestycji.

    Opinia techniczna/stanowisko rzeczoznawcy dotyczące danego problemu

    Dzięki nim możliwe jest uzyskanie jasnego zrozumienia poziomu ochrony przeciwpożarowej, identyfikacja problemów i wskazanie optymalnych działań. Indywidualna opinia okaże się pomocna, poprzez:

    • Wyjście naprzeciw nietypowym sytuacjom.
    • Minimalizacji ryzyka konfliktów i niezgodności dzięki jasnym wytycznym na temat przestrzegania wymogów prawnych i ubezpieczeniowych.
    • Wszechstronne wsparcie różnych grup interesariuszy.
    • Skuteczniejsze planowanie budżetów, ustalanie harmonogramów inwestycji i przestrzeganie obowiązków związanych z ochroną przeciwpożarową.
    • Indywidualne dostosowanie do potrzeb klienta.
    • Skuteczne zarządzanie ochroną przeciwpożarową dzięki opracowaniu dokumentów uwzględniających specyfikę obiektu i wymagania klientów.

    Opinia techniczna i stanowisko rzeczoznawcy stanowią solidne podstawy do podejmowania decyzji i podejścia zgodnego z przepisami, co przekłada się na podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz minimalizację ryzyka związanego z zagrożeniem pożarowym.

     Komu i w jaki sposób pomagam jako rzeczoznawca ppoż.?

     Oferuję szeroki zakres usług, które pomagają różnym podmiotom w zapewnieniu bezpieczeństwa pożarowego.

     • Biura projektowe architektoniczne, architekci

      • Doradztwo w zakresie zgodności projektów z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej 

      • Ocena i uzgodnienie projektów budowlanych 

      • Przygotowanie niezbędnych dokumentów koniecznych do uzyskania odstępstw od przepisów 

      • Konsultacje i opiniowanie projektowanych aranżacji lokali 

      • Symulacje komputerowe rozwoju pożaru, skuteczności oddymiania, wpływu pożaru na konstrukcję, ewakuacji ludzi z obiektu

     • Projektanci branż (między innymi branża sanitarna, elektryczna, teletechniczna) 

      • Doradztwo w zakresie zgodności projektów z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej

      • Formułowanie zaleceń na etapie koncepcyjnym

      • Ocena i uzgodnienie projektów instalacji

      • Opracowanie scenariuszy pożarowych dla obiektów

     • Projektanci urządzeń przeciwpożarowych

      • Doradztwo w zakresie zgodności projektów z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej

      • Ocena i uzgodnienie projektów

      • Opracowanie matryc sterowań

      • Symulacje komputerowe rozwoju pożaru, skuteczności oddymiania, wpływu pożaru na konstrukcję, ewakuacji ludzi z obiektu 

     • Generalni wykonawcy

      • Ocena zgodności spełnienia i wykonania w obiekcie prac budowlanych w odniesieniu do zatwierdzonej dokumentacji projektowej

      • Wsparcie merytoryczne w zakresie optymalizacji przyjętych w projekcie rozwiązań

      • Weryfikacja dokumentacji przed odbiorem przez straż pożarną

      • Sprawowanie nadzoru nad inwestycją w zakresie uczestnictwa w próbach działania urządzeń przeciwpożarowych

      • Ocena zgodności spełnienia wymagań dla urządzeń ppoż. i poprawności ich wykonania w obiekcie

     • Zarządcy / Właściciele obiektu / budynku / zakładu

      • Audyt i ocena stanu ochrony ppoż. Twojego budynku 

      • Doradztwo w zakresie modernizacji i ulepszeń zwiększających bezpieczeństwo obiektu

      • Przeprowadzanie próbnych ewakuacji z budynku

      • Opracowywanie wymagań ppoż. dla planowanych inwestycji

      • Próby oddymiania z użyciem ciepłego dymu

      • Wsparcie inwestora podczas realizacji inwestycji 

     • Najemcy budynku

      • Ocena stanu istniejących zabezpieczeń przeciwpożarowych w przestrzeni najmu

      • Konsultacje w zakresie zgodności użytkowania obiektu względem wymagań ppoż.

     Współpracując indywidualnie z każdym klientem, dostarczam rozwiązania dostosowane do ich konkretnych potrzeb i wymagań. Zapewniam profesjonalną obsługę na każdym etapie procesu. 

     Współpraca - indywidualne podejście, sprawdzony proces

     Każdy projekt to wyjątkowe wyzwanie, które podejmuję z pełnym zaangażowaniem i indywidualnym podejściem. Z myślą o Twoich potrzebach opracowałam sprawdzony proces współpracy, który gwarantuje skuteczne rezultaty.

     Czy mogę Ci jakoś pomóc?

     Kontaktuję się z Tobą
     1. Kontakt

      Rozmawiamy o Twoich potrzebach i zagadnieniach związanych z zabezpieczeniami przeciwpożarowymi

     2. Analiza

      Analizuję dostarczone informacje i materiały dotyczące projektu

     3. Wycena

      Przygotowuję szczegółową i transparentną wycenę usługi

     4. Decyzja i umowa

      Omawiam szczegóły projektu i zawieramy umowę

     5. Realizacja

      Przystępuję do profesjonalnej i terminowej realizacji projektu

     6. Końcowe oceny i poprawki

      Dokonujesz oceny rezultatów i wprowadzam ewentualne poprawki

     7. Podsumowanie

      Przedstawiam podsumowanie wykonanej pracy i niezbędne dokumenty

     Portret młodej kobiety, lekko uśmiechniętej brunetki z prostymi włosami, w okularach
     Potrzebujesz uzgodnienia z rzeczoznawcą projektu wykonawczego?

     Masz pytania dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych? Potrzebujesz profesjonalnej porady? Skorzystaj z formularza kontaktowego i odezwij się już dziś.

     Odpowiem na Twoje zapytania najszybciej, jak to możliwe. Dokładnie omówimy Twoje potrzeby i znajdziemy idealne rozwiązanie, by spełnić Twoje oczekiwania.

     Wybierz temat rozmowy

     Sprawdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

     W jakim rejonie działasz?

     Mieszkam w Warszawie, ale to nie ogranicza moich możliwości pracy nad projektami i współpracy biurami projektowymi lokalizowanymi w całej Polsce. Korzystam z udogodnień w postaci spotkań i telekonferencji online. W zależności od oczekiwań klienta – część opracowań może być przygotowana w wersji elektronicznej z podpisem elektronicznym. Mogę przygotować uzgodnienia projektów budowlanych w wersji elektronicznej.

     Jak z dostępnością i responsywnością w tygodniu?

     Podejmując decyzję o współpracy przy danym projekcie, uwzględniam moje możliwości czasowe, tak, aby mieć pewność, że dotrzymam powierzonego mi terminu realizacji oraz że będę dostępna w przypadku konieczności skonsultowania tematu. 

     Jakie projekty realizowałaś? 

     Sprawdź projekty w których brałam udział.

     Niestety, większość realizowanych prac, w szczególności w zakresie uzgodnień projektów budowlanych, jest objęta umowami o zachowaniu poufności.

     Czym jest uzgodnienie projektu budowlanego?

     Uzgodnienie projektu budowlanego to proces, w którym rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych ocenia jego zgodność z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Uzgodnienia to dokonuje się w toku współpracy, obejmującej konsultuje z projektantem obiektu podczas sporządzania przez projektanta projektuniego projektu budowlanego.

     Jakie przepisy regulują działalność rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych? 

     Działalność rzeczoznawcy reguluje ustawa o ochronie przeciwpożarowej oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.

     Czym jest rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków?

     To jedno z głównych rozporządzeń definiujących wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej, które muszą zostać spełnione podczas projektowania, budowy i eksploatacji budynków. 

     Jak wygląda współpraca rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych z zespołem projektowym?

     Wzajemna współpraca rzeczoznawcy z zespołem projektowym jest kluczowa w procesie uzgodnienia projektu budowlanego. Rzeczoznawca ocenia projekt pod kątem zgodności z przepisami o ochronie przeciwpożarowej i przekazuje zespołowi swoje spostrzeżenia i zalecenia. 

     Jakie są warunki ochrony przeciwpożarowej?

     Warunki ochrony przeciwpożarowej obejmują szereg wymagań wynikających z przepisów, takich jak zapewnienie wymaganej klasy odporności ogniowej poszczególnych elementów budynku, podział obiektu na strefy pożarowe, odpowiednie zaprojektowanie dróg ewakuacyjnych, wyposażenie budynku w bierne i czynne zabezpieczenia przeciwpożarowe, zapewnienie możliwości prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, a także uwzględnienie bezpieczeństwa ekip ratowniczo-gaśniczych.

     Czy rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych może odrzucić projekt budowlany? 

     Tak, jeśli projekt budowlany nie spełnia wymogów ochrony przeciwpożarowej wynikających z przepisów, rzeczoznawca ma prawo i obowiązek odrzucić taki projekt do momentu wprowadzenia niezbędnych poprawek.

     Czy każdy projekt musi być zatwierdzony przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych?

     Każdy element projektu budowlanego (PAB, PZT, PT) obiektu istotnego z uwagi na konieczność zapewnienia ochrony życia i zdrowia musi być uzgodniony przez rzeczoznawcę, zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji definiującym katalog takich obiektów.

     Jakie są kroki procesu uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej? 

     Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych analizuje przedłożony projekt pod kątem spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej. Następnie, rzeczoznawca może zasugerować poprawki lub zmiany w projekcie. Po wprowadzeniu tych zmian, rzeczoznawca ponownie ocenia projekt. Ten proces powtarza się, aż do momentu uzyskania pełnej zgodności projektu z normami ochrony przeciwpożarowej.